Forretningsområder​

Vi tilbyder bistand til en bred kreds af danske og internationale klienter og inden for en lang række juridiske områder.

Vore arbejdsområder kan opdeles i følgende kategorier:

  • Erhvervsret
  • Familie- og arveret
  • Fast ejendom
  • Inkasso
  • Strafferet
  • Offentligret

Vi tilbyder desuden bistand i forbindelse med retssager i alle instanser inden for det ordinære retssystem, ved specialretterne og i forbindelse med voldgift.