Offentlig ret​

Vi yder rådgivning til såvel offentlige myndigheder som til virksomheder og privatpersoner, der berøres af den offentligretlige regulering, herunder advokatrepræsentation i sager indenfor såvel det administrative klagesystem som under den egentlige domstolsbehandling.

​Vor offentligretlige rådgivning og repræsentation omfatter blandt andet sager indenfor:

  • Miljøretten
  • EU-retten
  • Kommunalretten
  • Forvaltningsretten