Sø- og transportret

Vi yder juridisk bistand i forbindelse med søretssager, køb og salg af fiskefartøjer samt fiskekvoter m.m.​