strafferet​

Vi har bred erfaring med behandling af sager og procesførelse inden for økonomisk og erhvervskriminalitet, herunder fiskeristrafferet.

Vi bistår som forsvarsadvokater inden for alle områder af den almindelige strafferet. Lars Espersen og Søren Vestergaard Hansen er begge beneficerede forsvarsadvokater.

Vi repræsenterer forurettede i sager om voldsovergreb, seksualovergreb, m.m. Bistanden inkluderer råd og vejledning i forbindelse med erstatning fra Voldsoffernævnet.